บรรณานุกรม

-การหายของคน. วันที่ค้นข้อมูล, 09 กุมภาพันธ์ 2557 จาก เจ้าของเวปไซด์ เวปไซด์: http://guru.sanook.com/encyclopedia/

-การหายของสัตว์. วันที่ค้นข้อมูล, 09 กุมภาพันธ์ 2557 จาก เจ้าของเวปไซด์ เวปไซด์: http://writer.dek-d.com/narumon18921/story/viewlongc.php

-การหายและการแลกเปลี่ยนก๊าซของพืช. วันที่ค้นข้อมูล, 09 กุมภาพันธ์ 2557 จาก เจ้าของเวปไซด์ เวปไซด์: http://vichakarn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/final54/832BioTec/bio/Website

-ไกลโคไลซิส,การสร้างแอซีติลโคเอมไซม์เอ,วัฏจักรเครบส์,ระบบการถ่ายทอดอิเล็กตรอน  วันที่ค้นข้อมูล, 2 มีนาคม 2557 จาก เจ้าของเวปไซด์ เวปไซด์: https://sites.google.com/site/24chanitsadaplant/plant-cells-and-tissues/kar-laek-peliyn-kaes-khxng-phuch

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s