การลำเลียงออกซิเจน

     เมื่อ O2 แพร่จากถุงลมเข้าหลอดเลือดนั้น เนื่องจาก Oละลายได้น้อยมาในน้ำเลือดเพียง 3 % การขนส่ง O2 ส่วนใหญ่จึงถูกพาไปโดยฮีโมโกลบิน ( Hb ) ในเม็ดเลือดแดง ( 97 % ) กลายเป็นออกซีฮีโมโกลบิน ( Oxyhemoglobin : HbO2 ) โดยจับกับอะตอมของเหล็กที่อยู่ในฮีม ( Heme ) Hb  1

      กรัม จับกับ  O2 ได้ 1.34 มิลลิลิตร Hb  1 โมเลกุล ประกอบด้วยฮีม 4 โมเลกุล แต่ละโมเลกุลของฮีมมีเหล็ก 1 อะตอม ซั่งสามารถจับ O ได้ 1 โมเลกุล ดังนั้น Hb 1 โมเลกุลจึงจับ O2 ได้ 4 โมเลกุล เลือดที่มีออกซีฮีโมโกลบิน หรือเลือดดี ( Oxygenated blood) จะไหลกลับหัวใจและสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกาย เมื่อเลือดถูกส่งไปถึงเนื้อยเยื่อ ออกซีฮีโมโกลบิน จะคายออกซิเจนออก แล้วแพร่ออกจากหลอดเลือดฝอยเข้าเนื้อเยื่อที่มีออกซิเจนต่ำกว่า

                          การรับออกซิเจนของฮีโมโกลบินที่ปอด และการคายออกซิเจนของออกซีฮีโมโกลบินในเนื้อเยื่อ แสดงได้ดังสมการ

untitled.JPG.1347370704147

          สำหรับฮีโมโกลบินนั้น สามารถรวมตัวกับคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO ) ได้ดีกว่าออกซิเจนถึง 200 เท่า ทำให้เม็ดเลือดแดงซึ่งรวมกับคาร์บอนมอนอกไซด์นี้กลายเป็นคาร์บอกซีฮีโมโกลบิน     ( Carboxyhemoglobin ) ไม่สามารถรับออกซิเจนได้อีกเลย หากสูดเอาคาร์บอนมอนอกไซด์จากควันบุหรี่ หรือท่อไอเสียรถยนต์เข้าไปครั้งละมาก ๆ จะไปลดการรับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง อันเป็นอันตรายจนอาจทำให้ถึงตายได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s